Psychologische begeleiding

Vlinderpad voorziet psychologische begeleiding en psychotherapie voor:

Kinderen en jongeren (en hun ouders) van 9 tot 18 jaar met:
- angst- en stemmingsklachten
- gedrags- en ontwikkelingsproblemen (o.a. ADHD, autismespectrumstoornis)
- leermoeilijkheden
- aanpassings- en verwerkingsproblemen (echtscheiding, rouw,... )
- sociale moeilijkheden (o.a. pesten/gepest worden, moeilijk vrienden maken, ...)

Volwassenen (18+ jaar) met:
- emotionele klachten (depressie, burn-out, stress,...)
- angstklachten
- aanpassings- en verwerkingsproblemen (echtscheiding, rouw, pensioen, werkloosheid,...)
- zingevingsvragen
- vragen rond identiteit (zelfbeeld, zelfvertrouwen,...)