Psychodiagnostisch testonderzoek

Intelligentieonderzoek:

- Voor kinderen en jongeren van 6-17 jaar kan een intelligentieonderzoek worden uitgevoerd om zicht te krijgen op de cognitieve sterktes en zwaktes. Dit intelligentieonderzoek kan op zichzelf staan of deel uitmaken van een ruimer psychodiagnostisch onderzoek.

Vanaf januari 2018 wordt de vernieuwde WISC-V-NL afgenomen.

- Voor volwassenen vanaf 18 jaar kan op vraag eveneens een intelligentietest afgenomen worden (WAIS-IV-NL).

- Intelligentieonderzoek omvat altijd een voorgesprek om de doelen te verduidelijken, de testafname (gemiddeld 3u) en verslaggeving met nabespreking.

Diagnostiek ADHD:

- Voor kinderen en volwassenen met een vermoeden van een Aandachtstekort- en Hyperactiviteitsstoornis (ADHD) kan een diagnostisch onderzoek worden uitgevoerd waarbij volgende elementen aan bod komen:

  • Vragenlijstonderzoek
  • Klinisch interview
  • Intelligentieonderzoek
  • Aandachtstesten
  • Sociaal- emotioneel functioneren

Diagnostisch onderzoek gebeurt in samenwerking met de kinder- en jeugdpsychiater van De Kanteling www.dekanteling.be

Persoonlijkheidsonderzoek:

- Voor volwassenen vanaf 18 jaar kan een persoonlijkheidsonderzoek worden uitgevoerd om meer zicht te krijgen op het functioneren van de persoon. Dergelijk persoonlijkheidsonderzoek kan op zichzelf staan of deel uitmaken van een begeleidingstraject. 

Diagnostiek Autismespectrumstoornis:

- Voor kinderen en volwassenen met een vermoeden van een Autismespectrumstoornis (ASS) wordt het diagnostisch onderzoek eveneens uitgevoerd in samenwerking met de psychiaters van De Kanteling (www.dekanteling.be). Afhankelijk van de situatie kan het zijn dat we u doorverwijzen naar de desbetreffende referentiecentra.